ZAHRADA - POSKYTOVATEL SOCIÁLNÍCH SLUŽEB / PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE STŘEDOČESKÉHO KRAJE / HELENY MALÍŘOVÉ 1802, KLADNO
< Duben >
p ú s č p s n
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
FOTOGALERIE

Opatření k zabránění šíření koronaviru COVID 19

Zahrada přistupuje k celé situaci velmi zodpovědně a uvědomujeme si závažnost celé stiuace. Naším prioritním cíálem je ochrana zdraví klientů i zaměstnanců. Na základě toho byla přijata následující opatřeni. více >

Zákaz návštěv

V souvislosti se zajištěním preventivních opatření je v Zahradě, ve službě Domov pro osoby se zdravotním postižením vyhlášen od 9.3.2020 zákaz návštěv do odvolání. Návštěvy klientů s omezenou svéprávností jsou řešeny individuálně,po telefonické domluvě s vedoucí služby Bc. Alenou Šimečkovou, tel. 737 135 918, Bc. Evou Břicháčkovou, tel. 722920318. Děkujeme za pochopení, Eva Bartošová, ředitelka více >

Důležité oznámení

V rámci preventivních opatření proti šíření koronaviru COVID 19 je od 16.3.2020 uzavřen provoz Týdenníhoa Denního stacionáře. více >

Město Kladno pomáhá Zahradě

Za naše klienty i pracovníky velmi děkujeme Magistrátu města Kladna za přidělení dotace ve výši 100 000 Kč pr rok 2020. Tyto prostředky nám výrazně pomohou zlepšit kvalitu bydlení a tím i poskytovaných služeb. Chystáme se nakoupit nové vnitřní vybavení do pokojů klentů a částečně z této částky i uhradit náklady za spotřebované energie. více >

O NÁS

GDPR - bližší informace k implemantaci jsou uvedeny pod následujícím textem se všeobecnými informacemi o Zahradě.

Vítáme Vás na našich stránkách


Zahrada, poskytovatel sociálních služeb, je největší zařízení ve městě Kladně, které nabízí moderní sociální služby pro děti, mládež i dospělé s postižením. Zahrada je příspěvkovou organizací a jejím zřizovatelem je Středočeský kraj. Jsme koedukované zařízení, to znamená, že poskytujeme služby chlapcům i dívkám, mužům i ženám.


Zahrada sídlí téměř v centru Kladna, v těsné blízkosti Středočeského divadla. Její umístění je pro naše klienty velmi výhodné. Mohou plně využívat veškeré aktivity, které město nabízí - chodí do divadla, kina, na koncerty, společenské a sportovní akce.


Zahrada, ještě pod názvem "ústav sociální péče", byla uvedena do provozu v roce 1992. Její kapacita tehdy byla 30 klientů na celoročním pobytu a 15 klientů na týdenním pobytu. K prvnímu velkému rozšíření došlo v roce 1997, kdy do Kladna byly přestěhovány klientky z "ústavu" v Budeničkách, který byl zrušen. Zahrada se postupně modernizovala tak, aby vyhovovala potřebám klientů. Byly vybudovány jedno a dvoulůžkové pokoje, zmodernizováno sociální zařízení, vystavěna nová tělocvična.


V posledních třech letech jsme se soustředili na rozvoj služby "chráněné bydlení." Tato nová služba se nám jeví jako optimální. Naši klienti se za mírné podpory učí žít běžným způsobem života (vedou samostatně domácnost, hospodaří s finančními prostředky, umí již rozhodovat o svém životě, chodí do zaměstnání). V současné době máme již šest bytů, kde žije 27 klientů. Poslední dva byty byly uvedeny do provozu v dubnu 2010 a byly financovány v rámci projektu ROP Střední Čechy.


1. března 2010 byla v našem areálu uvedena do provozu nová sociálně terapeutická dílna. Prostředky na její výstavbu byly rovněž získány z evropských fondů ROP Střední Čechy. Sociálně terapeutická dílna je významnou službou, která má velký vliv na rozvoj osobnosti lidí s postižením. Dílnu využívají jak klienti Zahrady, tak i děti a dospělí z Kladna a okolí. Prostřednictvím aktivit se učí jednoduchým manuálním pracím (připravují se tak na otevřený trh práce), naučí se základním počítačovým dovednostem, navazují nové přátelské vztahy. Při prodejních a prezentačních akcích se dočkají ocenění své práce a pochvaly. Služba je bezplatná.

Služby jsou zajišťovány v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, vnitřními Standardy sociálních služeb, směrnicemi, pravidly a pokyny.

V Zahradě je zajišťováno celkem pět druhů sociálních služeb
- v Domově pro osoby se zdravotním postižením - kapacita 52 klientů
- v Týdenním stacionáři - kapacita 15 klientů
- v Denním stacionáři - kapacita 16 klientů
- v Sociálně terapeutické dílně (ambul. služba) - kapacita 48 klientů
- v Chráněném bydlení

  • v Kladně, Arbesova ul. čp. 673 - kapacita 6 klientů
  • v Kladně, Ctiborova ul. čp. 460 - kapacita 6 klientů
  • v Kladně Kročehlavech, Hřebečská 2676 - kapacita 4 klienti
  • v Kladně, tř. ČSA 3131 - kapacita 2 klientů
  • v Kladně tř. ČSA 3131 - kapacita 3 klienti
  • v Kladně Rozdělově, Vítězná ul. 2955 - kapacita 2 klienti
  • v Kladně Rozdělově, Vítězná ul. 2960 - kapacita 4 klienti

Naší snahou je začlenění našich klientů do běžného života a poskytování podpory jen v takové míře, ve které ji skutečně potřebují. Pobyt u nás je postaven na principu "doma a venku". To znamená, že v dopoledních hodinách jsou klienti zaměstnáni a odpoledne tráví čas podle svého uvážení a zájmů. Přímou péči o klienty zajišťují pracovníci v sociálních službách a pedagogičtí pracovníci. Každý klient má svého klíčového pracovníka, který je garantem individuálního plánování zpracovávaného na základě osobního profilu klienta. Klíčový pracovník zjišťuje požadavky a přání klienta a pomáhá mu je prosadit. Zároveň pomáhá klientovi v rozhodování, uplatňování jeho práv a v orientaci v běžném životě. Psycholožka zařízení poskytuje psychologické poradenství rodičům i klientům, provádí terapii dle potřeb. Posuzuje schopnosti klientů a pomáhá při jejich rozvoji. Sociální poradenství zajišťuje sociální pracovnice.

Podporujeme vztah klientů s jejich rodinami, blízkými přáteli kamarády. Klienti mají možnost přijímat návštěvy podle svého přání.

V Zahradě je realizován Socializační program, který má za cíl naučit klienty samostatnosti, hospodaření s finančními prostředky, zvládání základních domácích prací, nakupování a soužití s běžnou společností. Klienti, kteří úspěšně projdou tímto programem, přecházejí do chráněných bytů a u některých je předpoklad samostatného života. Celým programem se prolíná naše snaha připravovat klienty pro vstup na volný trh práce. Práce pro ně má stejný význam jako pro nás "zdravé". Řada našich klientů je již zaměstnána, např. v dětském domově, ve školní jídelně, ve stavební firmě, ve skladech. Další pracují v pomocných provozech našeho zařízení (pradlena, uklízečka, pomocná kuchařka, pomocný údržbář).

Zaměstnávat klienty se nám daří i díky velké podpoře našeho partnera, občanského sdružení Etincelle. Jeho prostřednictvím pracuje šest našich klientů při úklidu města Kladna a části Prahy 1. Etincelle, o.s. provozuje rovněž kavárnu "Bez konce", která je umístěna v centru Kladna, v prostorách divadla Lampion. Jako číšník a servírka pracuje dalších šest klientů. Hosté, kteří do kavárny dochází v hojném počtu, jsou mile překvapeni pracovní iniciativou našich klientů, jejich znalostmi a přístupem. Pro naše klienty je tato pozitivní odezva velmi motivující.
Pokud Vás zajímají naše plánované akce nebo novinky, klikněte na naše logo.
Informace pro klienty v jednoduchém čtení jsou uvedeny v odkazu Informace pro klienty.

Výroční zprávu za rok 2010, 2011, 2013, 2014 2015, 2016, 2017 najdete v odkazu Dokumenty - výroční zprávy

GDPR

Zahrada, považuje problematiku ochrany práv a svobod fyzických osob za zásadní a s ohledem na tuto skutečnost důsledně dodržuje a přijímá Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „Obecné nařízení o ochraně osobních údajů" - GDPR).

Zahrada, pss, jako správce OÚ, se zavazuje dodržovat základní principy vyplývající z Obecného nařízení o ochraně osobních údajů ve vztahu k nakládání s osobními údaji. Těmito principy jsou:

•    Zákonnost, korektnost a transparentnost

•    Účelnost a omezení uložení

•    Minimalizace údajů

•    Přesnost, integrita a důvěrnost

•    Odpovědnost

Aby bylo možné výše uvedené základní principy naplnit, Zahrada, pss zavedla a definovala veškeré procesy, při kterých dochází ke zpracování OÚ formou interních směrnic. Všichni zaměstnanci, včetně externích dodavatelů služeb, podílející se na zpracování OÚ, jsou s těmito závaznými procesy seznámeni.

Zahrada, pss se zavazuje, že při zpracovávání OÚ budou dodržovány zejména následující podmínky:

•    Zpracování bude probíhat korektním, transparentním a zákonným způsobem

•    Zpracování bude prováděno pouze pro určité, výslovně vyjádřené a legitimní účely

•    Zpracování OÚ bude přiměřené, relevantní a omezené na nezbytný rozsah ve vztahu k účelu

•    Zpracování OÚ bude probíhat jenom po dobu nezbytně nutnou ve vztahu k účelu, po uplynutí této doby budou OÚ zlikvidovány

•    Budou přijata taková technická a organizační opatření, aby nemohlo dojít ke zneužití, odcizení či poškození OÚ

Zahrada, pss přijímá svou odpovědnost za zpracování osobních údajů. Stejně tak každý zaměstnanec je zodpovědný za bezpečnost jím zpracovávaných OÚ.

Účel zpracování

Veškeré osobní údaje jsou zpracovávány z důvodů daných platnými právními normami, na základě smluvního vztahu mezi správcem a subjekty údajů, a s ohledem na hlavní činnost správce, spočívající v poskytování sociálních služeb. Osobní údaje mohou být s Vaším souhlasem zpracovávány pro zajištění:

    a) sociálních služeb v zařízení správce, pokud jste zařazeni mezi zájemce

    b) podmínek pro uzavření pracovní smlouvy a podmínek výkonu práce

    c) přístup k informacím o uživateli, pokud jste vedený jako jeho opatrovník nebo kontaktní osoba

    d) výkon praktikanta, dobrovolníka či stážisty

Za tímto účelem zpracováváme níže uvedené osobní údaje (rozsah zpracovávaných údajů se v jednotlivých bodech a – d liší)

- identifikační údaje (jméno, příjmení, titul, datum narození, adresa trvalého pobytu)

- kontaktní údaje (kontaktní adresa, telefon, e-mailová adresa)

- údaje o rodině (děti a ostatní vyživované osoby)

- údaje o zdravotním stavu klientů (zdravotní dokumentace a fotografické dokumentace)

- údaje o sociální situaci klientů (sociální dokumentace)

- soudní rozhodnutí, správní rozhodnutí u klientů

- fotografie a životopisy

- žádosti o osobní doklady (čísla osobních dokladů), příspěvky, dávky, výjimky

- bankovní kontakt

Osobní údaje jsou zpracovávány s vědomím a souhlasem dotčených osob. Při zpracovávání osobních údajů je dodržováno jejich maximální zabezpečení, aby zabránil neoprávněnému přístupu a případnému zneužití těchto údajů.